Regulamin sklepu obowiązujący od 01.01.2021 r. 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CARLASTYLE.COM 

Sklep internetowy CarlaStyle funkcjonujący pod adresem www.carlastyle.com prowadzony jest przez: 

Kusy Media Group pod adresem w Łodzi, ul. Motylowawa 14, NIP: 9472000147, tel: +48534421051. 

SPIS TREŚCI 

§ 1. Składanie i realizacja zamówień 

§ 2. Ceny towarów 

§ 3. Formy płatności 

§ 4. Reklamacje 

§ 5. Gwarancja 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy 

§ 7. Dane osobowe 

§ 8. Wystawianie recenzji   

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

§ 10. Postanowienia końcowe 

 

SŁOWNICZEK 

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy www.carlastyle.comoraz zamówień telefonicznych i mailowych; 

Sklep – sklep internetowy carlastyle.com, sprzedający za pośrednictwem Internetu Towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym, www.carlastyle.com 

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.carlastyle.com i oznaczone jako dostępne; 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie; 

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.carlastyle.com; 

Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta 

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie; 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki do księgarni lub za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie; 

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep po przygotowaniu zamówienia dostarczy Towar Klientowi lub do księgarni; 

Cena rynkowa – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży produktu na rynku, głównie detalicznym, pokazywana jako cena przekreślona; 

Towar – produkt oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu, 

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych; 

 

§ 1. Składanie i realizacja zamówień 

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 , składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się na stronie www.carlastyle.com. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 3, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach uzgodnionych w trakcie rozmowy telefonicznej i Regulaminie. 

1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.carlastyle.com 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia: 

a) po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie, 

b) bez rejestracji (szybkie zakupy); 

2) e-mailowo – przesyłając e-mail na adres  info@carlastyle.com 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje: 

- zamawiany Towar, 

- ilość zamawianego Towaru, 

- imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail, 

- w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie, 

- sposób dostawy, 

- forma płatności, 

- adres dostawy, 

- w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu; 

3) telefonicznie – wykonując połączenie telefoniczne na numer +48534421051 od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych na stronie www.carlastyle.com i podając w rozmowie telefonicznej następujące informacje: 

- zamawiany Towar, 

- ilość zamawianego Towaru, 

- imię, nazwisko lub firma, adres do wysyłki lub wybraną do odbioru paczki księgarnię, numer telefonu, 

- w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie, 

- sposób dostawy, 

- forma płatności, 

- w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu. 

3. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Towar wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności. 

W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy: 

1) wybiera zamawiane Towary i ich ilość; 

2) wybiera sposób dostawy; 

3) wybiera formę płatności; 

4) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);  

5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU CARLASTYLE.COM;  

6) w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, 

7) wpisuje kod rabatowy i oddzielnie akceptuje Regulamin Kodów Rabatowych jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep; 

8) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

Złożenie zamówienia na Towar jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią). 

1) zamówienia przez stronę internetową Sklepu 

Klient zarejestrowany i niezarejestrowany otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep, a w przypadku zakupów z płatnością przy odbiorze także z prośbą o potwierdzenie zgodności danych w złożonym zamówieniu, po wpływie do Sklepu potwierdzenia zgodności danych w zamówieniu, zostaje ono przekazane do realizacji. 

2) zamówienia złożone poprzez e-mail 

Klient dokonujący zakupów otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 

3) zamówienia telefoniczne 

Klient dokonujący zakupów z płatnością przy odbiorze (jedyna dostępna forma w tym trybie zgodnie z § 4 ust. 4 lit. b Regulaminu) otrzymuje (w trakcie rozmowy telefonicznej) potwierdzenie treści proponowanej umowy na trwałym nośniku; po złożeniu przez klienta oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy, klient otrzymuje na trwałym nośniku (po zakończeniu rozmowy telefonicznej) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które zostaje przekazane do realizacji. 

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży. 

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.  

3. Liczba sprzedawanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów. 

4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. 

5. Opłata za połączenie z numerem +48534421051 zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika. 

W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą 

o usunięcie konta na adres mailowy info@carlastyle.com. W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane. 

7. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu. 

8. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają̨ anulowane. 

§ 2. Ceny towarów 

1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze. 

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:  

- wyrażone są w złotych polskich; 

- zawierają podatek VAT; 

- nie zawierają kosztów przesyłki.  

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. 

4. Klient oprócz ceny za Towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta. 

5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy. 

§ 3. Formy płatności 

1.Zapłaty za zakupione Towary zamówione przez stronę internetową Sklepu Klient może dokonać: 

a) osobiście 

b) płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności, 

c) płacąc gotówką kurierowi, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze” płatność dostępna tylko dla klientów potwierdzonych* 

* Klient otrzymuje status klienta potwierdzonego po pierwszym zakupie 

2. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 3 (trzy) dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane. 

§ 4. Reklamacje 

1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są Towarami oryginalnymi i niewadliwymi.  

2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania: 

1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. 

2) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.  

4. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany Towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. 

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie. 

6. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Inne reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. 

7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie. 

W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 

8. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru jest nieistotna. 

9. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji. 

§ 5. Gwarancja 

1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym Towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta). 

2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary. 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: info@carlastyle.com lub telefonicznie pod numerem +48534421051. W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania, odstąpienie od umowy przez konsumenta oraz osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego następuje na zasadach określonych w ust. 2-5. 

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia: 

a) odebrania Towaru przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego lub wskazaną przez nich osobę trzecią, 

b) odebrania ostatniego Towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego Towaru dostarczanych partiami, 

c) zawarcia umowy dla pozostałych umów, 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. Jeżeli odstępujący od umowy wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia. 

Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Odstępujący od umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - powinno być podpisane. 

4. Zwrot środków pieniężnych odstępującego od umowy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy płatności, chyba że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 5 

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania. 

§ 7. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Kusy Media Group, z siedzibą w Łodzi, ul.Motylowa 14. NIP: 9472000147, info@carlastyle.com, tel: +48534421051. 

2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych. 

3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i  wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Towarów oraz Plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.  

5. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty Sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter) i kodów rabatowych. 

6. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności. 

7. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym. 

8. Klient ma prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji), 

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

9. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody  na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@carlastyle.com. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

§ 8 Wystawianie recenzji 

1. Klient może dobrowolnie przekazać recenzję dotyczącą towarów oferowanych przez Sklep. 

2. Sklep po dokonanych zakupach wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie recenzji. W razie braku wystawienia recenzji po otrzymaniu pierwszej wiadomości email, sklep ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości email po minimum 7 dniach. 

3. Wystawione przez Klienta recenzje są publikowane w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep. 

4. Wystawienie recenzji nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sklepu, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sklepu lub osób trzecich. 

5. Autorami recenzji nie mogą być pracownicy Sklepu bez względu na podstawę zatrudnienia. 

6. Wystawiona recenzja może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora po kontakcie ze Sklepem na adres e-mail: info@carlastyle.com 

7. Sklep może usunąć recenzję, jeśli uzna, że zawiera ona treści wulgarne, naruszające prawo (w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej Sklepu lub osób trzecich) lub postanowienia Regulaminu. 

 

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem, 

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 

- Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. 

 

 

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl). 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. 

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi oraz  osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane. 

4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Szczegóły dotyczące wykorzystywania cookies zawarte są w Polityce cookies dostępnej na stronie Sklepu. 

5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.